NT$ 650.00

出貨時程: 1-3 天

列印商品資訊:


各位看官下標或發問前請務必..絕對...一定要先去看關於我..若若不喜歡因為這樣而跟買家有任何糾紛

播放畫面 16:9

(已完結)

第一季

1~73話     語發音 / 中文繁體字幕

第二季

1~12話     語發音 / 中文繁體字幕

共9片DVD

所有商品皆有封面 皆含外盒

可在一般家用 DVD player與電腦 播放

下標前務必請先參閱關於我

購買本商品請至贈品區挑選一部贈品


 

產品上架時間 2021 五月 29 週六.

 

電子郵件:

密碼:

 18禁商品專區 (17)
 優惠合購專區 (367)
 -   一字部或英文 (26)
 -   七字部 (29)
 -   三字部 (33)
 -   二字部 (13)
 -   五字部 (71)
 -   八字部或以上 (30)
 -   六字部 (41)
 -   四字部 (124)
 暢銷區 (1080)
 特攝區 (2)
 贈品區 (1671)
客戶群組 : Guest
含稅價格 : 所有價格含稅